1. Розмір штрафів за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних в ЄРПН.

Розмір штрафних санкції за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних в ЄРПН визначено в ст. 120 Податкового кодексу України у таких розмірах:

  • 10 відсотків під суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, — у разі порушення терміну реєстрації до15 календарних днів;
  • 20 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, — у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів;
  • 30 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, — у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів;
  • 40 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких4 податкових накладних/розрахунках коригування, — у разі порушення терміну реєстрації на 61 і більше календарних днів.

Як/ulщо податкова накладна/розрахунок коригування зареєстровані протягом 30 календарних днів з дати їх складання, то з 1 лютого по 1 липня 2015 року штраф, у розмірі 10%, передбачений Податковим кодексом не застосовується.

2. Терміни реєстрація податкових накладних в ЄРПН.

З 1 лютого 2015 року всі податкові накладні, сформовані за операціями, датованими починаючи з вказаної дати підлягають обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. Вказана норма стосується в тому числі і тих податкових накладних, які складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, а також податкові накладні, що не надаються покупцю, а також незалежно від суми ПДВ, вказаної в такій податковій накладній. Розрахунок коригування до таких податкових накладних також обов'язково реєструється в ЄРПН.

Термін реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН складає 15 календарних днів з дати оформлення податкової накладної/розрахунку коригування.

Податкові накладні, складені за операціями, здійсненими після 1 лютого поточного року можуть бути зареєстровані в ЄРПН після спливання 15-денного терміну реєстрації лише із одночасним застосуванням штрафів, але не пізніше 180 днів з дати їх складання

Відсутність з Вини платника реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 180 календарних днів з дати їх складання тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податковій накладній/розрахунку коригування.

3. Особливості заповнення податкової накладної

Порядок заповнення податкової декларації з ПДВ за лютий 2015 року та послідуючі звітні періоди надано листом ДФС України від 06.03.15 № 7796/7/99-99-19-03-02-17. Найпоширенішою помилкою, допущеною платниками при поданні податкової звітності за лютий 2015 року було неправильне відображення суми залишків від'ємного значення попередніх звітних періодів станом до 1 лютого 2015 року.

Платники, які не здійснили звірку залишків від'ємного значення станом на 01.02.15 у розрізі податкових періодів їх виникнення, не в повній мірі вказали такі залишки в колонках 2-5 таблиці 1 додатка 2 до декларації, або вказали суми податку, які перевищують залишки від'ємного значення попередніх звітних періодів або задекларованих ними сум до бюджетного відшкодування, які обліковуються в податковій , повинні подати уточнюючі розрахунки для виправлення неправильних показників, відображених у податковій звітності з податку па додану вартість за лютий 2015 року. Тобто це можна зробити до 20 липня 2015 року.

Сутність будь-якого коригування полягає у приведенні помилково відображених показників до правильних шляхом їх зменшення (збільшення) на відповідну величину.

Для того, щоб виправити помилку, допущену при заповненні таблиці 1 додатка 2 до податкової звітності з ПДВ за лютий 2015 року, або послідуючі звітні періоди (в разі необхідності) , необхідно заповнити уточнюючий розрахунок до декларації з ПДВ за відповідний звітний період та разом з уточнюючим розрахунком подати додаток 2 до декларації.

Звертаємо Вашу увагу , що у таблиці 1 додатка 2 до декларації, який подається разом з уточнюючим розрахунком, необхідно вказати:

  • зі знаком « + » суму залишків від'ємного значення попередніх звітних періодів станом на 1 лютого 2015 року, які не була враховані в колонках 2-5 таблиці І додатка 2 (повністю або частково) до декларації за відповідний звітний період;
  • зі знаком «-» суму залишків, яка була зайво вказана в колонках 2-5 таблиці 1 додатка 2 до декларації за відповідний звітний період.

За аналогічним принципом заповнюються і інші колонки таблиці 1 додатка 2, у яких завищені або занижені показники, а також коригуються показники декларації, в яких завищені (занижені) показники.

Значення рядка «Усього» колонки 6 таблиці 1 додатка 2 до декларації, який подається разом з уточнюючим розрахунком, повинно дорівнювати значенню колонки 6 рядка 26 розділу IV уточнюючого розрахунку.

4. Виправлення помилок при заповненні текстового поля «а» перед таблицею 1 додатка 2 до декларації

Неправильне відображення в додатку 2 до декларації від'ємного значення попередніх звітних періодів та сум ПДВ, що задекларовані до відшкодування у податкових (звітних) періодах до 01.02.15, призводить до неправильного заповнення текстового поля «а» перед таблицею 1 І додатка 2 до декларації за лютий 2015 року або послідуючі звітні періоди та неправомірне збільшення на таку суму реєстраційної суми, і в цілому суми, визначеної за формулою.

Як наслідок — неправомірне завищення податкового кредиту у наступних звітних періодах.

Текстове поле «а» перед таблицею 1 додатка 2 може бути заповнене в межах значення рядка «Усього» графи 14 таблиці 1 додатка 2 до декларації за той звітний період, в якому платник визначив для себе необхідність заповнення цього поля.

У тому звітному періоді, в якому реєстраційна сума 1 була збільшена на відповідний показник, така сума вказується в графі 7 таблиці 1 додатка 2 до декларації.

Якщо платником завищено суму, яка відображена в текстовому полі «а» перед таблицею 1 додатка 2 до декларації за лютий 2015 року або послідуючі звітні періоди, така помилка виправляється шляхом подання уточнюючого розрахунку та додатка 2 до декларації.

У текстовому полі «а» перед таблицею І додатка 2 до декларації, який подається до такого уточнюючого розрахунку, із знаком «-» вказується різниця, на яку має бути зменшено значення поля «а» звітного періоду, який 1 виправляється. На зазначену суму буде зменшена реєстраційна сума в звітному періоді, у якому подано уточнюючий розрахунок.

Крім того, при коригуванні реєстраційної суми обов'язковому коригуванню підлягає сума,- на яку збільшено податковий кредит наступного звітного періоду.

Щоб не допускати таких помилок надалі, слід звернути увагу, що у графі 7 додатка 2 до декларації з ПДВ має бути обов'язково відображений показник, на який у звітному періоді, за який подається така декларація, збільшено реєстраційну суму по формулі та який у додатку 2 до декларації з ПДВ за попередній звітний період відображався в текстовому полі «а».

З метою виключення випадків помилкового повторного заповнення поля «а», внаслідок чого відбудеться «задвоєння» реєстраційної суми та неправомірне завищення на таку суму податкового кредиту наступного звітного періоду, слід перевіряти правильність обрахунку значення графи 14 поточного звітного періоду.

Починаючи з 1 лютого 2015 року уточнюючі розрахунки до податкових декларацій і ПДВ складаються за формою та к порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 23.09.14 № 966. яким зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.10.14 за № 1267/26044, в тому числі і до податкових декларацій з ПДВ за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року.