Доводимо до вашого відома, що Європейська Комісія розпочала процедуру порушення проти Франції та продовжує аналогічну процедуру до Німеччини, у зв’язку з застосуванням французького закону (Loi Macron) і німецького закону (MiLoG) щодо мінімального розміру оплати праці у автотранспортному секторі, про що повідомила на своєму сайті http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2101_en.htm

Неофіційний переклад прес - релізу Єврокомісії російською додається.

Європейська Комісія 16 червня 2016 року почала справу про порушення проти Франції у зв'язку із застосуванням положень про мінімальну заробітну плату в секторі міжнародних автоперевезень. Додатково знадобився ще один формальний крок – звернення до Німеччині.

Єврокомісія вважає, що положення про мінімальну заробітну плату, які використовуються обома країнами на їх території до міжнародних автоперевезень, порушують правила ЄС про єдиний ринок.

Після обміну інформацією з французькою владою і ретельної оцінки французького закону (Loi Macron), який набув чинності 1 липня 2016 р Комісія прийняла рішення направити лист офіційного повідомлення до Франції. Це перший крок в процедурі порушення законодавства ЄС.

Крім того, Комісія прийняла рішення направити додатковий лист офіційного повідомлення про порушення до влади Німеччини у продовження з розпочатою процедурою в травні 2015 року. Незважаючи на те, подальші переговори з метою досягти взаємоприйнятного рішення жодної відповіді від влади Німеччини не дали, ані наступні обговорення не розсіяли основні побоювання Комісії.

В обох випадках, Комісія вважає, що застосування мінімальної заробітної плати в деяких міжнародних транспортних операціях мають лише незначне відношення до території приймаючої держави-члена і це не може бути виправдано, оскільки створює непропорційні адміністративні бар'єри, які заважають нормальному функціонуванню внутрішнього ринку ЄС. Комісія вважає за необхідне вжити додаткових заходів щодо забезпечення соціального захисту працівників і забезпечити неспотворену конкуренцію, дозволяючи при цьому вільне переміщення товарів і послуг.

Французька та німецька влади тепер мають два місяці, щоб надати відповідь Єврокомісії.