Кабмін своєю постановою від 17.06.2015 № 405 виклав у новій редакції Положення про військово-транспортний обов'язок. (далі – Положення), дія якого поширюється в тому числі на підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, а також громадян – власників транспортних засобів.

Положенням передбачено, що від передачі транспортних засобів і техніки військовим формуванням під час мобілізації можуть звільнятися підприємства, установи та організації у зв'язку з виконанням ними встановлених мобілізаційних завдань за наявності укладеного з Міноборони договору на виконання мобілізаційних завдань, а також за умови, що їх транспортні засоби і техніка задіяні у виробничому процесі виконання мобілізаційних завдань.

У Положенні визначені терміни мобілізаційної готовності, ліміти вилучення транспортних засобів і техніки, зведеного наряду, часткового наряду.

Під час мобілізації задоволення потреб військових формувань здійснюється шляхом безоплатного залучення транспортних засобів і техніки підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності на умовах повернення їх після оголошення демобілізації. Військові комісаріати здійснюють залучення транспортних засобів і техніки за лімітами вилучення транспортних засобів і техніки та відсотковими нормами вилучення, затвердженими Кабміном, як окремо, так і у складі спеціальних формувань, які передаються до складу військових формувань під час мобілізації.

Перелік транспортних засобів і техніки, які можуть призначатися для задоволення потреб військових формувань на особливий період, визначається Міноборони.

Положенням встановлено, що посадові особи та громадяни несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання військово-транспортного обов'язку відповідно до закону.

Військово-транспортний обов'язок виконується:

в мирний час - шляхом проведення заходів, пов'язаних з військовим обліком транспортних засобів і техніки та завчасним забезпеченням їх мобілізаційної готовності відповідно до визначених завдань;

в особливий період - шляхом передачі підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами транспортних засобів і техніки для задоволення потреб військових формувань відповідно до визначених завдань.

Залучення під час мобілізації транспортних засобів і техніки оформляється відповідним актом приймання-передачі за формою згідно з додатками 4 і 5 до цього Положення.

В акті приймання-передачі транспортних засобів і техніки зазначається залишкова (балансова) вартість транспортного засобу або техніки, визначена відповідно до даних балансу підприємства, установи та організації, складеного на останню звітну дату (останній день кварталу (року).

За власною ініціативою власника та за рахунок його коштів може проводитися незалежна оцінка транспортного засобу або техніки шляхом залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання в порядку, визначеному законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. В такому разі в акті приймання-передачі транспортного засобу і техніки зазначається вартість транспортного засобу або техніки, визначена за результатами проведення їх незалежної оцінки.

Порядок встановлює процедуру повернення транспортних засобів і техніки, порядок компенсації шкоди, завданої транспортним засобам і техніці залучених під час мобілізації.

Зі змістом Положення можна ознайомитися тут.

Просимо прийняти викладену інформацію до відома та використання її у роботі.

                                Юридичний відділ АсМАП України.