18.12.2019 набрав чинності Закон України від 02.10.2019 № 139-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності», яким унесено зміни до процедури отримання ліцензій та передбачено штрафні санкції за порушення у сфері ліцензування.

Нововведення у процедурі отримання ліцензій:

- збільшено термін розгляду заяв  про отримання ліцензії для залишення її без розгляду із 3 до 5 робочих днів;

- скасовано вимогу надсилання повного пакету документів у разі повторного подання заяви про отримання ліцензії.

Штрафні санкції:

- за порушення строку повідомлення ліцензіатом про зміну даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, – не пізніше одного місяця з дня настання таких змін – розмір штрафу від 250 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- за невиконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов – розмір штрафу від 500 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, у разі анулювання ліцензії на підставі складених органом ліцензування актів посадова особа суб’єкта господарювання притягується до адміністративної відповідальності, а суб’єкт господарювання може подати заяву про отримання ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності (повністю або частково) не раніше ніж через 1 рік із дня набрання чинності рішенням органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.